Izkušnja iz prve roke in opis aparatov TECAR Evolution

Barcelona, 18. maj 2018

Capenergy Medical Srl. se ponaša z aparati, ki razvijejo moč 310 W in delujejo na treh različnih frekvencah (0.8 MHz 1 MHz in 1.2 MHz). Povsem preprosto je izbrati frekvenco, saj nam aparat ob izbrani jakosti in frekvenci sam poda informacijo, katera frekvenca je najbolj primerna (torej tista pri kateri pacient absorbira največ energije). Vsi aparati z oznako TECAR Evolution so opremljeni z zaslonom, ki nam preko senzorja temperature omogoča razbiranje povratnih informacij o temperaturi na apliciranem delu. Na zaslonu so poleg temperature razvidne tudi informacije o trajanju terapije, jakosti aparata in sprejemu energije, ki jo je pacient absorbiral. Po končani terapiji se nam na ekranu izkaže kratek povzetek terapije z podatki o povprečni moči, sprejemu energije in temperaturi na apliciranem delu. Vse naprave z izjemo C50 in C500, prav tako premorejo avtomatsko terapijo, s čimer aparat opravi delo strokovnega osebja v celoti. Aparati imajo prav tako vnaprej nastavljeno varovalo pri čemer se aparat sam izključi v kolikor temperatura na apliciranem delu preseže 53°C. Poleg vnaprej nastavljenega stikala ima aparat tudi držalo, ki ga ob avtomatski terapiji pacient drži v rokah in ga v primeru kakršnega koli neugodja uporabi in Capenergy bo nemudoma prenehal z delovanjem.

Zaradi svojih kroničnih bolečin v predelu križa sem bil deležen terapije z TECAR Evolution aparatom C400, ki premore kar 4 TECAR aparate združene v eno napravo. Terapija je trajala 40 minut z začetkom 15 minutne avtomatske kapacitivne terapije v predelu abdominalnega dela. Kar pacient pri avtomatski terapiji občuti je zgolj toplota, ki preko kapacitivnih plošč sprošča električni tok. Sledila je 10 minutna kapacitivno/resistivna ročna terapija in 15 minutna avtomatska limfna drenaža. Slednji dve metodi sta se prav tako izkazali za popolnoma ne invazivni tehniki, rezultati terapije pa so bili izjemni. V zgolj 40 minutah se je obseg abdominalnega dela zmanjšal od 2-3.2 cm.

Za več informacij in podroben katalog me kontaktirajte:

Boris Rados

boris@dentago.si

041/920-202